วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

adidas WKF Body protector ボディプロテクター

Size : S, M, L, XL

For initiation and training
PU Material
Freedom of movements and high protection
WKF approved

開始と訓練のため
PU の資料
自由な動きと高いの保護

ไม่มีความคิดเห็น: