วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

Clima Cool ® Technology ไคลม่า คูล 技術

ผ้าไคลมาคูล (ClimaCool ®) ของอดิดาส ใช้ระบบระบายอากาศจิ๋วในเส้นใย เหงื่อจะถูกซับไว้และพามาระเหยที่ด้านนอก รวมทั้งยังมีแถบเทปนำความเย็นที่ช่วยไล่ความร้อนได้ด้วย

ก่อนที่จะมาเป็นชุดไคลมาคูล ทีมวิจัยของอดิดาสได้ศึกษาสรีรวิทยาเกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ หรือกลไกที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยากับความร้อน จนสามารถสร้างแผนผังการผลิตเหงื่อของร่างกายออกมา เมื่อมีการออกกำลังกายตามสภาพการออกกำลังกายมากหรือน้อย ตามสภาวะอากาศที่แตกต่าง ตามชนิดกีฬา ตามประเภทของร่างกาย เพศ และวัย ซึ่งจากการวิจัยนี้ นำไปสู่การเลือกใช้เส้นใยที่ดูดซับความชื้น เส้นใยนำความเย็น และเส้นใยที่มีโครงสร้างแบบสามมิติ ในบริเวณที่มีความร้อนและมีเหงื่อออกมาก

เส้นใยที่ดูดซับความชื้นจะช่วยให้นักกีฬารู้สึกแห้งสบายตัว ส่วนเส้นใยนำความเย็นจะอยู่บริเวณหลังส่วนล่าง มีลักษณะเหมือนช่องที่จะเป็นตัวนำความร้อนออกไป รวมทั้งมีแถบเทปถ่ายเทความร้อนที่คอเสื้อด้านใน ทั้งสองส่วนนี้จะเป็นตัวดึงความร้อนออกจากบริเวณที่ร้อนจัดของร่างกาย แล้วส่งสัญญาณความเย็นเข้าไปให้สมองรับรู้

ClimaCool ® は別の水分布ウィッキングされていません。この技術の統合システムは、仕事を一緒に選手の体の温度までは、単一の織物技術よりもより良い規制することができることです。

ClimaCool ® アパレル活性と熱を行っては暑さと湿気の組み合わせから体内にfrm汗が皮膚に近い空気を循環させる材料、換気チャンネルと三次元ファブリックを分散させる。

体の限界熱や汗のゾーン赤外線カメラを使用してマッピングすることで、これらの技術を正確には、選手は、選手の体の温度を最適化するために必要とされる場所に可能だった。素肌よりもできるのある選手が実際に滞在 ClimaCool ® アパレルの涼しいことができます。

ไม่มีความคิดเห็น: